Humedica Belgie: Projecten: Humanitaire noodhulp: Zimbabwe: De dag van het Afrikaanse kind: op zoek naar het verleden en de toekomst

De dag van het Afrikaanse kind: op zoek naar het verleden en de toekomst

Door Arno van den Heuvel, 2012/06/20

Ruim 35 jaar geleden mondden in eerste instantie vreedzame protesten uit tot één van de bloedigste incidenten uit de Afrikaanse geschiedenis. Ondertussen staat 16 juni niet alleen in het teken van de kinderen en jongeren die omkwamen tijdens "Soweto Day" maar van alle Afrikaanse kinderen. Het is dringend tijd om een blik op de toekomst te richten en samen te werken aan de betere toekomst waar deze kinderen recht op hebben.

16 juni 1976 wordt in Zuid-Afrika beschouwd als één van de zwaarste en donkerste dagen uit de geschiedenis van de Apartheid. Soweto Day zoals deze dag nu genoemd wordt, staat decennia na de feiten, nog steeds bekend als één van de gewelddadigste confrontaties tussen blanke en gekleurde Zuid-Afrikanen. Ter nagedachtenis aan kinderen en jongeren die tijdens deze tumultueuze periode het leven lieten en ook om de moeilijke levensomstandigheden in andere Afrikaanse landen onder de aandacht te brengen was 16 juni de "Dag van het Afrikaanse Kind".

Humedica werkt al jaren in vluchtelingenkampen in Soedan en richt zich vooral op kinderen en hun ontwikkeling. Foto: Humedica

Tijdens de aanloop van de plannen om Afrikaans in te voeren als officiële taal op school verzamelden zich op 16 juni 1976 tienduizenden gekleurde studenten voor een aanvankelijk vreedzame demonstratie. Afrikaans was destijds de taal van de machthebbende blanke minderheid en de invoering van Afrikaans als enige taal op school zou gekleurde kinderen, die de taal niet spraken, de kans op degelijk onderwijs ontnemen.

De vooralsnog rustige optocht van protesterende kinderen en jongeren stevende uiteindelijk af op een barricade van politieagenten. Deze confrontatie eindigde uiteindelijk in een vreselijk bloedbad waarbij het tot gewelddadige clashes kwam tussen de politie en de demonstranten en waarbij honderden mensen, de meeste van hen studenten, het leven verloren.

De tragische gebeurtenissen in de Soweto sloppenwijken die zomer schudden ook de levens van mensen buiten de grenzen van Zuid-Afrika door elkaar en bracht de situatie van jongeren en de kansarme gekleurde bevolking onder de internationale aandacht. Tot op de dag van vandaag worden op 16 juni de slachtoffers van deze bloedige rellen herdacht.

Maar deze dag is ook een gelegenheid om ons op de toekomst te richten. "De dag van het Afrikaanse kind" vestigt de aandacht op jongens en meisjes uit alle Afrikaanse landen en de moeilijke situatie waarin ze leven. Deze kinderen hebben het recht op een betere toekomst. Een toekomst waar we allemaal aan moeten meewerken.

Samen voor de kinderen van Afrika

Humedica is op veel verschillende manieren actief in Afrika en strijdt tegen ziekte en honger en vóór het recht op onderwijs.. Het welzijn van kinderen ligt Humedica zeer nauw aan het hart: enerzijds zijn ze de zwaksten maar aan de andere kant vormen kinderen ook de toekomst van een land en de basis voor ingrijpende veranderingen.

In het vluchtelingenkamp Melkadida in het zuiden van Ethiopië wordt door Humedica niet alleen medische hulp geboden maar worden ook hulpgoederen verdeeld en trainingen gegeven. Foto: Humedica/Sven Ramones

Elk jaar verstuurt Humedica zo'n 600 tot 800 ton hulpgoederen. Een groot deel daarvan komt ook terecht bij partnerorganisaties in Afrika. Zo is er bijvoorbeeld het Sibongile Day & Night Care Centre in Kaapstad, dat naast speelgoed ook verzorgingsartikelen en fysiotherapeutisch materiaal ontvangt voor de behandeling van kinderen met kinderverlamming.

Sinds 2007 levert Humedica ook aan een aantal ziekenhuizen en een weeshuis in Zimbabwe fel benodigde apparatuur. Het kindertehuis "Emerald Hill Children's Home " dat wordt gerund door nonnen ontfermt zicht al tientallen jaren over het lot van lichamelijk en emotioneel misbruikte kinderen, en voorziet hen van onderwijs en een liefdevolle omgeving.

Het verbeteren van de infrastructuur in de ziekenhuizen en gezondheidscentra staat ook bij Humedica's partners zoals bijvoorbeeld in Benin, Congo en Oeganda bovenaan de agenda. In de afgelopen jaren is er ook veel werk verricht in ziekenhuizen in andere Afrikaanse landen. Om dit werk voort te zetten hebben ook zij nood aan medicijnen, verbandmiddelen en medisch materiaal.

Een andere grote hulp voor de lokale bevolking is het Family Sponsorship Programma in Ethiopië dat niet alleen gericht is op kinderen maar ondersteuning biedt voor de hele familie en de lokale gemeenschap in staat stelt om te werken aan een kindvriendelijke omgeving waar de jongste leden van de samenleving in veiligheid en onder medisch toezicht opgroeien. Er worden regelmatige maaltijden voorzien en iedereen heeft de kans om naar school te gaan, extra begeleiding te vragen en bij te leren.

Studiebegeleiding en computerlessen vormen een extra luik voor het onderwijs - zoals op deze foto in Ethiopië. Foto: Humedica

Toen in de zomer van 2011 de voedselcrisis in de hele hoorn van Afrika in alle hevigheid losbarstte stuurde Humedica teams van vrijwilligers die tot op de dag van vandaag in het zuiden van Ethiopië in een vluchtelingenkamp zowel kinderen als volwassenen behandelen. Bovendien werd er een medische post met een eigen moeder en kind afdeling opgericht hebben ook de verdeling van hulpgoederen bijgedragen tot een langdurige verbetering van de algemene situatie.

Ook het Humedica ziekenhuis in het Nigerese Kollo dat eveneens voorzien is van een eigen moeder en kind afdeling is een echte veilige haven waar de lokale bevolking terecht kan voor medische voor-en nazorg. Dit kleine ziekenhuis, met laboratorium en de nodige apparatuur om snelle en levensbelangrijke diagnoses te stellen bereikt in de regio zo'n 450.000 mensen, een groot deel ervan kinderen.

Onder meer door de vaccinatiecampagnes, verloskundige en postnatale zorg, de snelle behandeling van mensen met de eerste tekens van ondervoeding, is het ziekenhuis een plaats van hoop is geworden.

Laten we samen de ogen richten op Afrika

Het zou onmogelijk zijn om u in één artikel te vertellen over alle hulpverleningsprojecten die Humedica ooit in Afrika heeft gedaan. Maar er is één aspect dat bij alle projecten en in alle landen hetzelfde is.

Enkel gezonde kinderen zijn goed in staat om goed te leren. En enkel onderwijs kan ervoor zorgen dat Afrikaanse jongens en meisjes uiteindelijk in staat zullen zijn om de cyclus van armoede te doorbreken. Met dit doel voor ogen moeten we er op de lange termijn allemaal samen voor zorgen dat de kinderen van Afrika betere kansen krijgen en op de bescherming en ontwikkeling kunnen rekenen die ze verdienen.

 
 
Facebook