Humedica Belgie: Projecten: Humanitaire noodhulp: Liberia: Het einde van de Ebola-crisis?

Het einde van de Ebola-crisis?

Door Arno van den Heuvel, 2015/02/13

Het keerpunt, de afname, de all-clear. Het zijn allemaal positieve termen die we in de media horen vandaag de dag wanneer we in het nieuws nog iets te horen krijgen over de Ebola-situatie in Afrika. De dodelijke epidemie is ten einde en dus kan er einde gemaakt worden aan dit vermoeiende onderwerp.

Dit klopt ook deels: het aantal van 22.000 bevestigde nieuwe gevallen ligt ver onder de pessimistische voorspelling van 1,4 miljoen slachtoffers die door sommige bronnen werd vooropgesteld. Dit is zonder meer een sterk argument voor zij die stellen dat de epidemie overwonnen werd.

Maar is het afnemen van het aantal gevallen op zich wel genoeg reden om terug rustig te gaan ademhalen? Volstaat dit wel om vanaf heden opnieuw een optimistische trend voor West-Afrika te verkondigen? De tot op heden 9000 dodelijke slachtoffers, die de fatale gevolgen van de ziekte niet overleefde spreken andere taal: tijd om rustig adem te halen is er voor zowel hulpverleners als slachtoffers nog lang niet.

Het is duidelijk dat de landen die het sterkst door Ebola getroffen werden, Equatoriaal Guinea, Sierra Leone en Liberia, nog voor het uitbreken van de dodelijke ziekte met allerlei problemen te kampen hadden. De grote gaten in de gezondheidszorg waarmee deze landen in het verleden al werden geconfronteerd lijken nu haast onmogelijk op te vullen.

Ook voor de Ebola-cirsis ontbrak het de Liberiaanse gezondheidscentra aan basismiddelen. Nu zitten deze instellingen helemaal aan de grond. Foto: Daniel vaon minor / laif

Het merendeel van het medische personeel dat hielp bij de behandeling van Ebola-patiënten raakte zelf besmet en veel verzorgers stierven aan de infectie. Hoe kan een gezondheidssysteem dat reeds voor de Ebola-crisis aan de grond zat, nog verder functioneren? Kan het zich ooit herstellen van deze zware kaakslag?

Deze vragen hebben naast op het dagelijkse medische werk ook betrekking op de verzorging van alle Ebola patiënten die de ziekte wel overleefden. De gevolgen van een aandoening die door experts het ‘post-Ebola-syndroom’ omvatten namelijk gewrichtspijn, vermoeidheid, haaruitval en geheugenproblemen.

Daarbovenop komen psychische stoornissen: Veel van de overlevenden konden enkel machteloos toekijken terwijl hun kinderen, ouders of partner met hevige pijn de strijd tegen het dodelijke virus verloren. Angstaanvallen en depressie zijn veelvoorkomende en onverwachte gevolgen die naast de fysieke gevolgen medisch behandeld moten worden.

Maar zelfs zij die niet besmet raakten met Ebola, ondervinden vaak gevolgen van de epidemie. Families die hun kostwinners verloren worden geconfronteerd met de vraag hoe ze nu in hun levensonderhoud moeten voorzien. Kinderen van wie de ouders geveld werden door de dodelijke gevolgen van Ebola, moeten nu op straat zien te overleven. Uit een irreële maar diepgewortelde angst voor besmetting durft niemand zich over deze kinderen te ontfermen. Ze hadden het geluk om de infectie te overleven maar zijn nu het slachtoffer van een sociaal stigma dat voor velen de dood zou kunnen betekenen;

Al deze sombere omstandigheden zorgen ervoor dat er zich op ieder moment een heropflakkering van de epidemie kan voordoen .Dalende aantallen van infectiegevallen zijn voor veel behandelende artsen geen voldoende bewijs dat de ziekte daadwerkelijk is overwonnen. Het werkelijke aantal patiënten is nog te hoog en de manieren waarop mensen besmet raken zijn nog te onduidelijk. Één onfortuinlijk ongelukje is genoeg voor deze onzichtbare vijand om in alle hevigheid opnieuw toe te slaan.

Humedica ondersteunt gezondheidscentra met medische hulpgoederen zoals beschermende pakken en ontsmettingsmiddel. Foto: Daniel van Moll / laif

En dus is er ondanks een daling van het aantal nieuwe gevallen bij deze Ebola-epidemie, de grootste uit de geschiedenis, geen tijd om op adem te komen. Laat staan om te spreken van een ‘all-clear’. Zelfs al zouden er voor 42 dagen geen nieuwe infecties meer vastgesteld worden en de uitbraak officieel als beëindigd mag worden verklaard, blijven de inwoners van West-Afrika geconfronteerd met economische, sociale en maatschappelijke problemen die nog jaren zullen aanhouden.

Humedica ondersteunt het zwaarst door Ebola getroffen land Liberia met gerichte leveringen van hulpgoederen die bestaan uit onder meer gasmaskers, beschermende kleding en desinfecterende middelen. Deze laatste stellen het medische personeel in staat om zich voor besmetting te behoeden en tegelijkertijd zieke personen op een veilige manier te behandelen.

Hoe de epidemie verder zal evolueren kan voorlopig niemand zeggen. Zodoende geldt des te meer: diep ademhalen en met vereende krachten verder helpen!

 
 
Facebook