Humedica Belgie: Projecten: Humanitaire noodhulp: Filipijnen: Situatie in de Fiipijnen nog steeds ernstig

Situatie in de Fiipijnen nog steeds ernstig

Door Arno van den Heuvel, 2009/10/29

Een maand na de extreme regens veroorzaakt door Cycloon Ketsana en de daaropvolgende overstroming blijft de situatie in de Fiipijnen ernstig.

Onder meer door het trage dalen van het waterpeil in de overstroomde gebieden krijgt het land nu te kampen met infectieziektes. De grootste boosdoener is Ziekte van Weil (Leptospirose) maar ook buikgriep en het gebrek aan schoon drinkwater vormen ernstige bedreigingen voor de volksgezondheid.

Foto: humedica/ Christian Scholber

Humedica stuurde meteen na de eerste berichten over de ravage die werd aangericht door Ketsana al een medisch noodhulpteam naar de Filipijnen. Ketsana, toen nog een tropische storm, bereikte de Filipijnen op 26 september en bracht ongekend zware regens met zich mee. De extreme regenval, de zwaarste in 40 jaar, trof vooral de hoofdstad Manilla, een metropool met meer dan 11 miljoen inwoners. Vele sloppenwijken raakten als gevolg van de uitzonderlijk zware neerslag overstroomd en talloze woningen werden verwoest. Slechts een week later raasde een tweede cycloon, Parma, over het land.

De huidige situatie in het land is nog steeds ernstig. Het dodental loopt in de honderden en honderdduizenden mensen zijn dakloos. Onder meer omdat rivieren en waterwegen verstopt zitten en het overtollige water niet naar de zee kan afvloeien zijn grote delen van het getroffen gebied nog steeds overstroomd. Verwacht wordt dat sommige gebieden nog maanden onder water zullen blijven staan.

In de ergst getroffen wijken zorgen het vervuilde water en het gebrek aan zuiver drinkwater ervoor dat vele ziektes vrij spel hebben. De vaak beschadigde en onderbemande ziekenhuizen kunnen het immense aantal patiënten niet aan en de overheid beschikt over onvoldoende middelen om in alle noden van de slachtoffers te voorzien.

Humedica probeert een steentje bij te dragen om de situatie te verbeteren en blijft actief in het gebied. Op 28 oktober vertrok een nieuw artsenteam naar de regio. Één van de dokters in het team is de Belgische Lena Van Hoeymissen. Zij en haar team zullen proberen zoveel mogelijk slachtoffers op medisch gebied te helpen, maar een volgende storm, Mirinae, doemt alweer op ten oosten van de Filipijnen en zou in de loop van de volgende paar dagen meer problemen met zich mee kunnen brengen.

De noodhulpmissies die Humedica organiseert zijn enkel mogelijk met uw steun. Help humedica om zowel nu als in de toekomst slachtoffers in crisisgebieden van medische bijstand te blijven voorzien door middel van een doorlopende schenkingsopdracht of door een éénmalige donatie over te maken op het rekeningnummer 001-3727183-34 met de vermelding ‘Noodhulp Filipijnen’!

Foto: humedica

 
 
Facebook