Humedica Belgie: Projecten: Humanitaire noodhulp: China: Definitief verslag uit Yao Jin

Wederopbouw van het bergdorp Yao Jin werd na 10 onvergetelijke maanden definitief afgerond.

Door Arno van den Heuvel (originele tekst: sha), 2009/11/26

Toen in mei 2008 een zware aardbeving het zuidwesten van China trof gingen vele levens verloren en werd nog een veel groter aantal Chinezen dakloos. Maar liefst 15 miljoen huizen en meer dan 3340 scholen werden verwoest. Dorpen en steden in de regio raakten zwaar beschadigd en werden in veel gevallen zelfs volledig van de kaart geveegd.

Één zo’n dorp was Yao Jin, een klein plaatsje in de bergen waarvan een groot deel van de inwoners afhankelijk is van de landbouw en veeteelt om te overleven. De dorpsbewoners verloren niet alleen hun huizen en bezittingen maar ook hun dieren, die voor de meeste mensen de grootste bron van inkomsten vormden. 53 gezinnen leefden in geïmproviseerde woningen zonder enige voorzieningen. Zonder huis, zonder inkomen en met de strenge winter voor de deur leken de inwoners van het dorp een grauwe toekomst tegemoet te gaan.

De inwoners vroegen hulp aan Operation Blessing, een partnerorganisatie van Humedica die net als Humedica zelf actief was in het gebied om noodhulp te bieden aan de vele slachtoffers van de ramp. Niemand had kunnen voorzien wat een impact het project dat hieruit voort kwam zou hebben, niet alleen op de inwoner van Yao Jin maar ook op hulpverleners zelf.

Luchtfoto van het project.. Foto: OB.org

Al snel na de eerste levering van materialen konden de watervoorzieningen terug in orde gemaakt worden en werden er douches en toiletten geïnstalleerd. Met grote gedrevenheid en vastberadenheid hielpen de dorpsbewoners mee aan de werkzaamheden. Met de enorme krachtreserves waar ze over leken beschikken verbaasden ze zowel de hulpverleners als zichzelf.

Al snel werd het idee geopperd om ook mee te helpen aan de wederopbouw van de huizen in Yao Jin. Zo werd er afgesproken dat Operation Blessing de bouwmaterialen zou voorzien en zou instaan voor de logistieke aspecten van het project terwijl de dorpsbewoners zich op eigen initiatief bereid verklaarden om in te staan voor de bouwwerkzaamheden.

Het puin werd geruimd en de bouw van de nieuwe huizen kon beginnen. Humedica sponsorde het project door de bouw van drie huizen te financieren om zo drie gezinnen van een nieuwe en stabiele woning te voorzien.

Kort voor de huizen in gebruik genomen werden. Foto: OB.org

Op 12 maart 2009, tien maanden na de dodelijke aardbeving, werd de opening van de 53 nieuwe, stevige woningen met veel vreugde gevierd. In de tussentijd had er zich een hechte vriendschap ontwikkeld tussen de projectleiders, hulpverleners en de lokale bevolking. Iets wat nogmaals tot uiting kwam tijdens de gezamelijke feestelijkheden rond Kerstmis en Chinees Nieuwjaar.

Ook de inwoners wiens inkomsten afhankelijk zijn van landbouw kunnen terug plannen maken voor de toekomst en hebben de moed hervonden om de uitdagingen van het dagelijke leven aan te gaan.

Dit project is een mooi voorbeeld van hoe hulpverlening een verhaal kan zijn over begrip en vriendschap over alle culturele barrières heen.

Ook de vrouwen in Yao Jin zetten hun shouders eronder. Foto: OB.org.

 
 
Facebook