Humedica Belgie: Projecten

Projecten

De projecten van humedica kunnen worden ingedeeld naar humanitaire noodhulp, structurele hulpprojecten en specifieke hulpacties.

In samenwerking met lokale partnerorganisaties verleent humedica humanitaire hulp aan slachtoffers van natuurrampen, hongersnoden en oorlogen. Aansluitend op de humanitaire noodhulp houdt humedica zich bovendien bezig met de wederopbouw van huizen, scholen en ziekenhuizen.

Naast bovenstaande activiteiten beheert humedica tevens een aantal structurele hulpprojecten. Deze zijn voornamelijk gecentreerd rondom de hulp aan kansarme kinderen en jongeren. Tenslotte organiseert humedica specifieke hulpacties.

 
 
Facebook