Humedica Belgie: Nieuws en pers: Humedica team terug uit grensstreek Congo - Oeganda

Humedica team terug uit grensstreek Congo - Oeganda

Door Inge Bennenbroek, 2008/11/26

Sjoerd van den Heuvel is afgelopen vrijdag teruggekomen van een korte reis naar Oeganda. Hij was daar samen met een Humedica team om de situatie van Congolese vluchtelingen in de grensstreek van Oeganda - Congo te inventariseren en te kijken op welke wijze Humedica deze vluchtelingen kan bijstaan.

Het team bezoekt verschillende dorpen om een beter beeld te krijgen van de situatie. Foto: Humedica

Humedica ondersteunde al enige tijd het regionaal ziekenhuis Mutolere in het Oegandese plaatsje Kisoro voordat het geweld tussen het Congolese leger en het rebellenleger van Nkunda oplaaide. Als gevolg van dit geweld zijn de laatste weken grote aantallen mensen gevlucht en neergestreken in en rond Kisoro. Het overgrote deel van deze vluchtelingen komt uit de grensstreek Oeganda-Congo. Zij willen niet verder trekken naar verderop gelegen officiële vluchtelingenkampen van de Verenigde Naties omdat zij vanaf Kisoro overdag kunnen terugkeren naar hun huizen.

De situatie in Kisoro is volgens Sjoerd van den Heuvel overwegend beter dan in andere gebieden in de regio. Voedsel is geen direct probleem, omdat velen overdag naar hun huizen terugkeren om daar eten te halen. Ook zijn er voldoende medische hulpposten aanwezig, waaronder het Mutolere ziekenhuis dat Humedica ondersteunt. Hierdoor bestaat geen directe nood aan extra medische verzorging. Wel is toegang tot veilig drinkwater een probleem; veel vluchtelingen drinken uit openbare bronnen zoals rivieren. Ook zijn de persoonlijke verhalen van vluchtelingen schrijnend, bijvoorbeeld het verhaal van Innocente die zijn hele familie heeft verloren omdat zij slachtoffer werden van het geweld.

Een dokter van Humedica behandelt een patiente in het UNHCR kamp in Kisoro. Foto: Humedica

Omdat de aanwezige structuur in de regio voldoende capaciteit en middelen heeft om de vluchtelingen op dit moment op te vangen, is extra interventie van Humedica op dit moment niet noodzakelijk. Desalniettemin gaat Humedica door met het ondersteunen van het Mutolere ziekenhuis in Kisoro. Verder staat Humedica paraat om binnen 24 tot 48 uur de nodige hulpverleningsdiensten aan te bieden mocht de huidige situatie in het gebied verslechteren en de toestroom van vluchtelingen sterk toenemen.

Humedica roept de Belgische bevolking graag op om de Congolese vluchtelingen te helpen. Een donatie kan worden overgemaakt op rekeningnummer: 001-3727183-34 t.n.v. Humedica Belgium onder vermelding van ‘Hulp Congolese vluchtelingen’. Humedica dankt iedereen voor zijn of haar steun.

 
 
Facebook