Humedica Belgie: Nieuws en pers: Hoorn van Afrika: situatie in de vluchtelingenkampen van Ethiopië

Hoorn van Afrika: situatie in de vluchtelingenkampen van Ethiopië

Door Daria Napieraj, 2011/08/18

"De situatie in het grensgebied tussen Somalië en Ethiopië blijft moeilijk – elke dag komen er meer vluchtelingen aan in de kampen."

De afgelopen dagen heeft het Humedica team dat actief is in het zuiden van Ethiopië elk van de vier bestaande vluchtelingenkampen bezocht. Ze konden met eigen ogen hoe de toestand in de kampen was en wat de noden waren. Op basis van deze informatie zal beslist worden welke bijkomende hulpverleningsmaatregelen getroffen kunnen worden.

De levensomstadigheden op de Ethiopisch-Somalische grens zijn zeer penibel voor duizenden vluchtelingen.Foto: humedica/Daria Napieraj

In al deze kampen zijn de mensen afhankelijk van uitgebreide steun. In het bijzonder de kampen Bokolomanyo en Malkadida ondervinden problemen door een tekort aan middelen. Dit zijn de twee grootste vluchtelingenkampen in het zuiden van Ethiopië: Bokolomanyo telt meer dan 37.000 vluchtelingen, in Malkadida zijn dit er zelfs bijna 40.000.

Hoewel beide kampen al een tijdje bestaan, zijn de omstandigheden er alles behalve optimaal, vooral wat betreft medische zorg. Daarom zal Humedica beginnen om op deze twee locaties medische maatregelen te treffen.

Het beperkte aantal medische personeelsleden in de kampen staat op geen enkele manier in verhouding tot het grote aantal inwoners. Daar komt nog eens bij dat de meeste vluchtelingen er slecht aan toe zijn. Maar het grootste probleem is het tekort aan opgeleid personeel. In beide kampen worden patiënten bijna nooit behandeld door dokters.

In het grootste kamp, Malkadida, is er voorlopig maar één medische hulppost voor 40.000 mensen. Niet alleen kan deze hulppost nooit alle patiënten helpen, de post is voor velen ook nog eens slecht of niet bereikbaar gezien de grote afstand die mensen in het kamp moeten afleggen om er te geraken. Veel mensen zijn te zwak om de relatief grote afstand naar de hulppost te voet af te leggen.

Gezien de hoge nood heeft Humedica beslist om een tweede medische hulppost op te zetten in Malkadida. De nieuwe post zal niet enkel medische verzorging voorzien voor de vluchtelingen maar ook voor de locale bevolking. De Ethiopische bevolking zelf werd immers ook ernstig getroffen door de droogte en velen van hen worden geconfronteerd met honger en ondervoeding.

Humedica neemt een langdurige verantwoordelijkheid op zich in de bestaande vluchtelingenkampen. Foto: humedica/Daria Napieraj

Het stuk grond dat aan Humedica werd toegewezen voor de nieuwe hulppost is een positief beginpunt voor het werk van Humedica in het kamp. Niet enkel de medische faciliteiten kunnen hier een plaats vinden, er is ook ruimte voor de opslag van medicijnen en andere hulpgoederen.

Gezien de aanhoudende instroom van vluchtelingen in de kampen is er voorlopig geen duidelijk beterschap in zicht. Daarom is het des te belangrijker dat er in dit geval goed rekening wordt gehouden met de duurzaamheid van het project. Om deze reden is humedica dan ook van plan om ter plaatse nieuw medisch personeel op te leiden. Op termijn, als de situatie verbetert, zullen de locale medewerkers dan ook de activiteiten zelfstandig kunnen voortzetten.

De medische situatie in het naburige kamp Bokolomanyo lijkt erg op die in Malkadida. Daarom zal Humedica ook hier medische hulp bieden en zijn er ook hier plannen om een tweede medische post op te zetten voor de vele mensen die te kampen hebben met ziektes en ondervoeding.

Blijf ons alstublieft steunen in het werk dat we verrichten in de hoorn van Afrika door een financiële bijdrage te storten op het rekeningnummer 001- 001-3727183-34 van Humedica (IBAN: BE68 0013 7271 8334, Swift: GEBABEBB).

 
 
Facebook