Humedica Belgie: Nieuws en pers: Hongersnood in Niger: vrees wordt werkelijheid

Hongersnood in Niger: vrees wordt werkelijheid

Door Simone Winneg, 2010/07/09

De hongersnood in Niger is niet langer enkel een dreiging, het is realiteit geworden. In het Humedica ziekenhuis in Kollo melden zich dagelijks kinderen aan die naast het feit dat ze lijden aan ziektes als malaria, huidaandoeningen en aandoeningen aan de luchtwegen, ook nog eens matig tot zwaar ondervoed zijn.

In 2005 boden dokters van humedica ook al hulp tijdens een ernstige hongersnood. Foto: humedica

Gevallen waarbij baby’s van 4 maanden niet meer wegen dan 2.5 kilogram zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Dr. Andrea Kranen-Sutter die voor 4 weken in Niger is met Humedica is gealarmeerd: “Je vergeet wat normaal is. Ondertussen kijk ik eerder op van een kind met een gezond gewicht dat niet lethargisch is. De kinderen hier zijn zo klein en tenger.”

Ondervoeding is een chronisch probleem in Niger, maar door de huidige hongersnood is het probleem drastisch geëscaleerd. Waar het percentage van ondervoedde kinderen jonger dan 5 jaar voor de hongersnood nog op 8,6% lag, bedraagt het nu volgens de laatste studies al 14,8%.

Het is dringend tijd voor actie! Samen met het World Food Programme van de Verenigde Naties heeft humedica negen van de zwaarst getroffen gezondheidsinstellingen in het district Kollo uitgekozen, om van hieruit extra rantsoenen uit te delen aan ondervoedde kinderen, zwangere vrouwen en jonge moeders.

De eerste hulpgoederen zullen binnenkort aankomen en de voorbereidingen zijn al in volle gang. Weegschalen werden uitgedeeld, registers gecontroleerd, opslagruimtes geïnspecteerd en aanbevelingen uitgewisseld. Alles is in gereedheid gebracht om de bijkomende voedselrantsoenen te in ontvangst te nemen en uit te delen.

Moeders die zelf ondervoed en verzwakt zijn, leggen afstanden tot 50km af om hun kinderen naar het humedica ziekenhuis te brengen. Foto: humedica/Dieter Schmidt

Dankzij een genereuze gift van 240.000 euro van het Duitse ministerie van buitenlandse zaken, konden er al onmiddellijk hulpmaatregelen getroffen worden, een deel ervan in het humedica ziekenhuis. Niet alleen zal het ziekenhuis dienen als een distributiepunt voor nabijgelegen landelijke gebieden dienen, het zal ook het centrum vormen voor ondervoedde patiënten.

Ongeveer 1000 kinderen en 300 jonge of zwangere vrouwen meldden zich al aan en er zullen er nog meer volgen. Tot over drie tot vier maanden de eerste gewassen worden geoogst verwachten we zelfs een exponentiële stijging van het aantal patiënten, die allemaal verbonden worden door hetzelfde lot.

De enige kans op slagen bestaat erin er zo vroeg mogelijk bij te zijn en kinderen in het programma op te nemen voor ze ernstig ondervoed zijn. Om deze projecten te realiseren en snelle en efficiënte hulp te bieden aan vrouwen en kinderen in nood zullen we uw steun in de toekomst hard nodig hebben!

 
 
Facebook