Humedica Belgie: Nieuws en pers: "Het hoofd bieden aan de crisis"

"Het hoofd bieden aan de crisis"

Door Sven Ramones, 2011/05/10

Na de zware aanhoudende regens van enkele weken terug heeft het noorden van Namibië het moeilijk om het hoofd te bieden aan één van de zwaarste overstromingen waar het land de afgelopen decennia mee te kampen heeft gehad. Afgelopen maandag vertrok Jorg Eich naar het grensgebied rond de Zambesi rivier om de eerste hulpverlening namens Humedica op gang te trekken.

Als coordinator zal Jörg Eich de voorbereidingen treffen voor de hulpverleningsmissie van Humedica naar de getroffen regio's in Namibië. Foto: humedica/Sven Ramones

Jorg is ingenieur van beroep en werkte al eerder voltijds voor Humedica International. Bovendien heeft hij ervaring als coordinator na het leiden van een medisch noodhulpteam in Mozambique in 2009 waar toen gelijkaardige ramp plaatsvond.

Vandaag de dag kan Jorg Eich, ondertussen vader van vier kinderen, terugblikken op verschillende jaren ervaring als Disaster Relief Assistant. Wij hadden de kans om met hem te spreken kort voor hij naar het getroffen gebied vertrok.

Jörg, je reist naar Namibië om daar maatregelen te treffen om een missie op touw te zetten om de slachtoffers te helpen. Waar gaat de missie precies naartoe?

De locatie van de missie is in het noorden van Namibië, dicht bij de grens met Angola. Momenteel zijn daar zo'n 250.000 mensen het slechtoffer van ernstige overstromingen.

Jammer genoeg is bijna niemand op de hoogte over de overstromingen in Namibië omdat het nieuws volledig werd overschaduwd door de gebeurtenissen in Japan en de crisis in Libië.

Door de aanhoudende regens kwamen hele regio's onder water te staan. Mensen die in deze gebieden woonden moesten noodgedwongen hun huizen verlaten en hebben nu geen keuze dan in vluchtelingenkampen te wonen. Pas nu, zo'n 4 weken later, trekt het water zich langzaam terug.

Juist nu is het belangrijk om de slachtoffers te helpen het hoofd te bieden aan de overstromingen tot ze naar hun huis en normale leven kunnen terugkeren.

Wat moeten we ons bij deze hulp voorstellen?

Allereerst moeten we de schade opmeten en kijken welke noden de getroffen bevolking heeft. We zullen in ieder geval dekens uitdelen alsook voedsel, zeker in het begin. Later kunnen we in het kader van wederopbouwprojecten ook bijvoorbeeld zaden uitdelen.

In 2009 werd Namibië ook al getroffen door zware overstromingen. Foto: humedica

Het is mijn taak om te bepalen waar de mensen in de getroffen regio nood aan hebben en hoe het met de gezondheidssituatie gesteld is. Daarna ben ik verantwoordelijk om de medische missies voor te bereiden.

We hebben dringen nood aan dokters. Één van de algemene gevolgen van de ramp is een aanzienlijke stijging van het aantal zieken. Vooral infectieziektes, Malaria en diarree komen plots veel vaker voor.

Een grote overstroming heeft ook altijd to gevolg dat het drinkwater besmet raakt. We zullen ook schoon drinkwater voorzien.

Daarnaast zal ik ook kijken welke andere hulpverleningsorganisaties akl in Namibië actief zijn. Samenwerking en overleg met andere organisaties is belangrijk om onder meer dubbele bedeling van voedsel te voorkomen. Op deze manier vergewissen we ons ervan dat we hulp bieden in die regio's waar andere hulpverleningsorganisaties nog niet zijn doorgedrongen. Bovendien kunnen we goederen naar het gebied brengen waar nog steeds grote nood aan is of waarin andere organisaties nog niet hebben voorzien, op die manier kunnen verschillende hulpverleningsorganisaties elkaar aanvullen."

Wat zijn je verwachtingen van de missie in Namibië?

Aan de hand van eerdere ervaringen verwacht ik dat het er erg warm zal zijn met een hoge luchtvochtigheid. Waarschijnlijk zijn er veel malariamuggen als gevolg avn de overstromingen. Hier moet ik uiteraard goed op zijn voorbereid.

Het wordt een zware taak. Een werkdag zal nooit minder dan 12 uur duren, op sommige dagen zal dat zelfs meer zijn.

Maar het is niet de eerste keer dat ik naar een crisisgebied reis. Ik kijk er eerlijk gezegd naar uit, omdat het werk is dat ontzettend veel voldoening geeft. Ik weet dat ik iets kan betekenen met mijn werk en dat ik mensen kan helpen.

Wat zul je vast en zeker missen tijdens je missie in Namibië?

… En ook toen al ondersteunde Humedica de hulpbehoevende bevolking onder meer door het uitdelen van hulpgoederen. Foto: humedica/Corinna Blume

Wat ik het meeste zal missen is mijn gezin. We hebben twee dochters die nog thuis wonen. De ene is een tiener, de andere gaat binnenkort naar de universiteit. Ik zal mijn vrouw en vrienden missen.

Het is goed dat we dankzij het internet tegenwoordig nieuwe manieren hebben om toch met elkaar in contact te kunnen blijven. Ook tijdens eerdere missies konden we af en toe eens afspreken via de computer. Zo kunnen we nu ook op zondag een uurtje voor de computer zitten en praten over wat er allemaal gebeurd is in mijn afwezigheid.

Beste Jörg, het gehele Humedica team wenst je veel succes! Hartelijk dank voor dit interview.

 
 
Facebook