Humedica Belgie: Nieuws en pers: Artsenteam nog steeds actief in Bangladesh

Humedica is nog steeds actief in Bangladesh; de hulp blijft er ruim een maand na het leed aangericht door de tyfoon 'Aila' hard nodig.

Door Arno van den Heuvel, 2009/07/07

Voor de tweede maal in achttien maanden tijd stuurt Humedica hulp naar Bangladesh om slachtoffers van een cycloon bij te staan. Waar eind 2007 de cycloon ‘Sidr’ veel schade aanrichtte en duizenden mensen dakloos maakte, was het eind mei de cycloon ‘Aila’, die veel ellende teweeg heeft bracht.

Op twee juni vertrok dan ook een eerste artsenteam van Humedica naar het getroffen gebied om in samenwerking met de lokale partnerorganisatie Koinonia de slachtoffers van het natuurgeweld bij te staan. Bij aankomst in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh, werd alles in gereedheid gebracht: de medische kit van 250 kilo werd gesorteerd, de uitrusting nagekeken en aangevuld en het team werd geïnformeerd over de situatie en de problematiek waarmee ze te maken zouden krijgen.

Vervolgens begon de reis naar het getroffen gebied Shyamnager, in het diepe zuidwesten van Bangladesh, dicht bij de grens met India. Vanuit de hoofdstad Dhaka duurde de tocht zo'n 10 uur met bus en ferry. In Shyamnager was de cycloon ‘Aila’ aan land gegaan.

Het aantal officiële dodelijke slachtoffers van de cycloon ligt op 135. Maar het aantal mensen dat werd getroffen door de ramp wordt geschat op 2,3 miljoen. De kracht van de storm had veel meer dodelijke slachtoffers kunnen maken, maar dit werd voorkomen door de eerder gebouwde schuilplaatsen die specifiek voor dit soort natuurgeweld zijn gebouwd. Maar het verlies van have en goed is er niet minder om. Experts spreken van "de ramp na de ramp". Stormen als deze treffen de bevolking hard en veel mensen verliezen alles wat ze hebben. Dat beetje wat mensen na cycloon ‘Sidr’ van eind 2007 hebben kunnen opbouwen, hebben velen weer verloren door cycloon ‘Aida’.

‘Aila’ heeft zware schade aangericht: Er zijn veel doden en gewonden, huizen zijn vernield en er is een absoluut tekort aan voedsel en huisraad. Het zoute water heeft de velden overspoeld met modder, de velden waar ooit graan groeide en de weiden waar vee graasde zijn nu leeg. Er zijn nog steeds gebieden ontoegankelijk omdat ze zijn ingesloten door het water.

Inmiddels is een tweede Humedica artsenteam afgereisd naar het gebied. Sinds 2 juni jongsleden hebben de teams al meer dan 2.000 patiënten kunnen behandelen. De hulp is nog steeds hard nodig, want tot op de dag van vandaag hebben veel mensen nog steeds geen toegang tot zuiver drinkwater. Door de grote overstromingen lijden veel mensen aan ziektes die zijn ontstaan door het drinken van vervuild water, waaronder huidziekten, buikloop, koorts, infectieziekten, bronchitis, longontsteking en wonden die geïnfecteerd zijn.

U kunt vanuit België de slachtoffers van de cycloon in Bangladesh helpen door een gift over te maken op het rekeningnummer 001-3727183-34 op naam van Humedica Belgium vzw met vermelding van ‘hulp Bangladesh’. Hartelijk dank voor uw ondersteuning.

 
 
Facebook