Humedica Belgie: Medische teams: Uitzending medische teams

Uitzending medische teams

In nauwe samenwerking met Humedica International zendt Humedica Belgium medische teams uit naar rampgebieden en andere regio’s waar er een structureel tekort is aan medisch personeel. In de loop der jaren is er een database ontwikkeld met meer dan duizenden artsen en verplegend personeel.

De personen die in de database zijn opgenomen hebben zich bereid verklaard om na het voltrekken van een ramp, waar dan ook ter wereld, naar het betreffende gebied af te reizen om de slachtoffers bij te staan. Dit gebeurt op vrijwillige basis. De duur van het verblijf varieert van veertien dagen tot enkele weken, afhankelijk van de beschikbaarheid van de betreffende persoon. In beide gevallen zorgt humedica voor het transport plus technische en medische uitrusting.

 
 
Facebook