Humedica Belgie: Humedica Belgium: Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op wat voor manier verschilt Humedica van organisaties zoals bijvoorbeeld Artsen Zonder Grenzen, Het Rode Kruis en Artsen zonder Vakantie?

Humedica zendt voornamelijk kortstondig, dus voor enkele weken, medische teams uit naar gebieden die getroffen zijn door een ramp of oorlog of gebieden met een structureel tekort aan gezondheidszorg. Hierin verschilt Humedica van organisaties als onder meer Artsen Zonder Grenzen en het Rode Kruis; zij zenden veelal (para) medici uit voor langere periodes.

De focus van Humedica ligt op het verlenen van basis medische gezondheidszorg, voornamelijk in crisisgebieden. Andere organisaties, zoals Artsen zonder Vakanties, richten zich meer op het uitzenden van gespecialiseerde medici naar gebieden met een structureel tekort aan gezondheidszorg.

Waarom nóg een organisatie? Zijn er niet al genoeg hulpverleningsorganisaties?

Organisaties hebben elk een eigen doel, eigen karakter en eigen visie op hulpverlening. Humedica is van mening dat zolang organisaties complementair aan elkaar werken en elkaar niet voor de voeten lopen, het niet erg is dat er een breed scala aan hulpverleningsorganisaties bestaat. Immers, er is nog genoeg werk aan de winkel. Het samengaan van verscheidene hulpverleningsorganisaties in 1 organisatie is niet altijd wenselijk onder andere vanwege het behoud van de eigen identiteit en flexibiliteit.

Hoe is Humedica België aan Humedica Duitsland gerelateerd?

Humedica België is sterk verbonden met Humedica Duitsland. De reden hiervoor is dat Humedica een van oorsprong Duitse organisatie is die is opgericht in 1979. Door de jaren heen heeft Humedica Duitsland de nodige kennis, capaciteit en ervaring opgebouwd. Hier in België maken we graag gebruik van deze kennis en capaciteit, omdat we langs deze weg op een efficiëntere en effectievere wijze projecten en activiteiten kunnen ontplooien.

Dit betekent niet dat Humedica België haar activiteiten volledig afstemt op die van Humedica Duitsland. Zo organiseren en implementeren we hier in België autonoom van Humedica Duitsland het Gifts in Kind programma en de actie een Hartelijk Geschenk. In het medische vrijwilligersprogramma daarentegen werken we wel nauw samen met Humedica Duitsland. Humedica Duitsland besluit of er al dan wel of niet medische teams worden uitgezonden en is verantwoordelijk voor de logistieke, financiële en organisatorische aspecten van de medische missies. Humedica België ondersteunt Humedica Duitsland door het aanwerven en voorbereiden van medische vrijwilligers.

Ik heb nu tijd om als medische vrijwilliger te worden uitgezonden, maar heb nog geen training gevolgd. Kan ik dan toch worden opgenomen in het databestand van Humedica?

Nee, helaas is dit niet mogelijk. Onze ervaring leert dat een voorbereidingstraining noodzakelijk is. De vrijwilliger leert Humedica kennen en krijgt een beter zicht op het werken in crisisgebieden. Ook vinden wij het belangrijk dat wij de vrijwilliger beter leren kennen. Een kennismakingsgesprek of sollicitatiegesprek is hiervoor niet voldoende, omdat we graag willen zien hoe iemand functioneert tijdens een periode van meerdere dagen en in teamverband. Ook voor de vrijwilligersposities in de op voorhand geplande missies stelt Humedica het verplicht een voorbereidingstraining te volgen.

Ik heb nu tijd om als medische vrijwilliger te worden uitgezonden, maar de eerstvolgende training vindt pas plaats over enkele maanden. Moet ik echt zo lang wachten?

Ja. We zijn ons ervan bewust dat dit vervelend kan zijn, maar toch vinden we het een vereiste dat vrijwilligers de training volgen. In Duitsland wordt de training met grotere regelmatig gegeven dan hier in België. Op dit moment vindt de training slechts 1 maal per jaar plaats. We willen dit echter in de loop der tijd veranderen in twee of drie maal per jaar.

Ik heb geen medische opleiding afgerond maar help graag mensen en wil graag in een crisisgebied werken. Kan ik me dan toch inschrijven als vrijwilliger?

Nee. Een medische opleiding is een vereiste voor deelname aan het medische vrijwilligersprogramma. Wel is het zo dat Humedica Duitsland af en toe op zoek is naar coördinatoren die de medische missies kunnen coördineren. Het volgen van een coördinatorenopleiding, gegeven door Humedica, is hiervoor een vereiste. Op de website van Humedica Duitsland (www.humedica.org) kunt u lezen waar en wanneer deze training plaatsvindt.

Ik heb een doos met oude kleding en speelgoed, kan ik deze bij Humedica komen afgeven?

Humedica is vooral op zoek naar grotere hoeveelheden goederen (verschillende aantal paletten) om hiermee hulpverleningsprojecten te ondersteunen. Omdat we geen eigen opslagruimte hebben zijn we niet in staat om dozen en plastic zakken met kleding of speelgoed op te sparen totdat we een vrachtwagen vol hebben. Het transport van kleine hoeveelheden goederen naar partnerorganisaties en projecten is bovendien te kostbaar.

 
 
Facebook