Humedica Belgie: Hulpgoederen: Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat voor goederen zoekt Humedica?

Humedica is op zoek naar goederen met lichte beschadigingen, overtollige voorraden en goederen die op andere wijzen gratis vrijkomen voor hulpverlening, bijvoorbeeld als gevolg van een verhuizing. Voorbeelden van goederen zijn verbandmiddelen, meubels, computers, dekens, hygiënische producten (detergenten, zeep, shampoo, e.d.) en voedsel.

Humedica accepteert partijen voedingsmiddelen op voorwaarde dat deze een houdbaarheidsdatum van ten minste vier maanden hebben. Medicijnen worden enkel aanvaard in grote hoeveelheden, met een houdbaarheidsdatum van minimaal een jaar en mits inzetbaar in de hulpverleningsprojecten.

Weigert Humedica ook goederen?

Natuurlijk weigert Humedica ook goederen. Wanneer een bedrijf of een instelling goederen ter beschikking stelt, wordt er, afhankelijk van het soort goederen, een kwaliteitscontrole en een kosten-baten analyse uitgevoerd. Tevens gaat Humedica na of er voldoende vraag en behoefte is aan de betreffende goederen in het veld. Ook wordt er gekeken of de goederen eventueel niet beter lokaal kunnen worden aangekocht. Wanneer er onvoldoende vraag of behoefte is in het veld of wanneer noch humedica zelf, noch haar partnerorganisaties voldoende capaciteit hebben om de betreffende goederen te verwerken, kan Humedica volgens haar beleid de goederen weigeren.

Welk soort goederen neemt Humedica niet aan?

Bij Humedica wordt elke donatie individueel bekeken en afgewogen. Niettemin zijn er een aantal zaken die we om praktische of logistieke redenen doorgaans niet kunnen aannemen. Hieronder geven we een overzicht:

- Voedsel met een te korte houdbaarheidsdatum: Voedsel moet een houdbaarheidsdatum hebben van ten minste 4 maanden. Enkel in zeer uitzonderlijke situaties kunnen we ook voedsel aannemen met een kortere houdbaarheidsdatum.
- Tweedehands kleding en schoenen:: Humedica is niet actief op de tweedehandskleding markt. We aanvaarden dan ook enkel kleding als ze volledig nieuw is.
- Te kleine partijen goederen: Om logistieke redenen kunnen we helaas geen kleine hoeveelheden speelgoed enzomeer aannemen. Uitzondering hierop zijn spulletjes die in aanmerking komen voor de jaarlijkse schoenendozenactie 'Een Hartelijk Geschenk'. Kijk op de website van Een 'Hartelijk Geschenk' voor meer informatie.
- Goederen van inferieure kwaliteit: Humedica accepteert geen goederen die van onvoldoende kwaliteit zijn. Oude of versleten spullen of producten die fabricagefouten vertonen zullen niet worden aanvaard.

Hoe snel kan Humedica de goederen komen weghalen?

Humedica zal altijd proberen zo snel mogelijk de gedoneerde goederen te komen ophalen. Wel zijn we afhankelijk van een aantal factoren. Als het de eerste keer is dat u goederen aan ons doneert zal er doorgaans eerst iemand van Humedica langskomen om even met u kennis te maken en de goederen te controleren. Daarna gaan we op zoek naar een geschikt project waar de goederen kunnen worden ingezet. Eens er een bestemming is gevonden maken we een afspraak met u over wanneer de goederen worden opgehaald.

Wat gebeurt er met de goederen nadat ze gedoneerd zijn?

Gedoneerde goederen gaan integraal naar hulpverleningsprojecten zowel binnen als buiten Europa. Humedica werkt nauw samen met een aantal betrouwbare partners. Zo zijn we er zeker van dat gedoneerde goederen ook effectief gaan naar zij die de hulp nodig hebben. Aan de hand van laadlijsten, vrachtbrieven en douanedocumenten kunnen we altijd aantonen wat er met een bepaalde partij goederen is gebeurd en bent u er zeker van dat ze uitsluitend worden gebruikt voor hulpverlening en dus niet opnieuw worden verkocht of in het commerciële circuit worden gebracht.

Ik heb goederen die enkel kunnen worden vrijgegeven onder bepaalde voorwaarden, kan Humedica hier rekening mee houden?

Soms kan het zijn dat u om een bepaalde reden liever niet wilt dat uw goederen worden ingezet voor projecten binnen een bepaald land of gebied. Zo kan het zijn dat het uit commerciële overwegingen niet wenselijk is dat de producten die u doneert worden ingezet binnen de Europese Unie. Hier heeft Humedica Belgium uiteraard begrip voor. Breng ons tijdig op de hoogte en wij zorgen ervoor dat de goederen enkel worden ingezet bij projecten die binnen deze voorwaarden vallen.

Ik heb een andere vraag! Wat nu?

Heeft u een vraag en kunt u geen antwoord vinden op de website? Maak dan gebruik van het online donatie- & contactformulier of neem direct contact met ons op via het nummer +32 (0) 16220564.

 
 
Facebook