Gift in Kind: een introductie

Het doneren van goederen aan hulpverleningsprojecten leidt tot win-win situaties. Naast ideële overwegingen kan het doneren van goederen ook vanuit praktisch oogpunt interessant zijn voor een bedrijf of instelling. Op een professionele en snelle wijze biedt Humedica bedrijven en instellingen de mogelijkheid op een maatschappelijk verantwoorde manier van overtollige voorraden of onverkoopbare – maar toch bruikbare – goederen af te geraken. De goederen leveren een sociale en economische meerwaarde op doordat hulpbehoevenden in ontwikkelingslanden worden ondersteund. Dit leidt op haar beurt veelal tot een verhoging van de motivatie van medewerkers en een verbeterde reputatie van de onderneming (uitgedrukt in goodwill).

Bandages en andere medische materialen zijn hard nodig in ziekenhuizen zoals deze in Togo.

In samenwerking met betrouwbare partners en transporteurs haalt Humedica goederen op in België en Nederland en brengen wij deze naar projecten in het veld, veelal landen in Oost-Europa. Jaarlijks ontangt Humedica Belgium rond de 1000 pallets aan hulpgoederen die voornamelijk via partnerorganisaties verzonden worden naar projecten in het veld. De aard van deze hulpgoederen varieert van tweedehands schoolmeubilair, ziekenhuisbedden en voedsel tot sojamelk en hoogwaardige verbandmaterialen.

Humedica streeft ernaar de goederen op een dusdanige strategisch wijze in te zetten dat er geen hulpafhankelijkheid wordt gecreëerd bij de ontvangende partij. Tevens vermijdt humedica het zogenoemde 'dumpen' van producten op andere markten. In het veld komen de goederen terecht bij onder andere ziekenhuizen, kindertehuizen, gaarkeukens en vluchtelingenkampen. Door middel van facturen, douanedocumenten (zoals CMR vrachtbrieven) en dankbrieven uit het veld kan humedica aantonen dat goederen goed aankomen.

 
 
Facebook