Humedica Belgie: Medische teams: Wordt medisch vrijwilliger

Wordt medisch vrijwilliger

Humedica heeft jarenlange ervaring met het uitzenden van medische teams naar rampgebieden en regio’s waar er een structureel tekort is aan medisch personeel.

De vrijwilligers verklaren zich bereid om in een crisissituatie waar ook ter wereld af te reizen naar het betreffende gebied om voor enkele weken de lokale bevolking van medische hulp te voorzien. Hierbij richt humedica zich voornamelijk op het verlenen van medische basiszorg. Humedica voert tijdens haar missies dus geen operaties of specialistische consultaties uit.

Uitzending naar het veld

Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitzending naar crisisgebieden en uitzending naar structurele hulpprojecten. Afhankelijk van de nood in het veld en de beschikbaarheid van de vrijwilliger varieert de duur van twee weken tot enkele maanden. Wanneer er sprake is van een urgente missie, bijvoorbeeld naar aanleiding van een ramp of oorlog, is het mogelijk dat de vrijwilliger gevraagd wordt nog diezelfde dag af te reizen.

Wanneer een arts of verpleger / verpleegster wordt uitgezonden naar een crisisgebied staat humedica in voor de kosten van de vliegreis, lokale transportkosten, onderdak, ongevallenverzekering, voedsel en het benodigde medisch materiaal. De vrijwilliger zelf is verantwoordelijk voor een geldig paspoort en de noodzakelijke vaccinaties.

Flexibiliteit & aanpassingsvermogen

Het participeren in een humedica missie vergt een grote mate van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. De omstandigheden waarin gewerkt wordt variëren per land en per regio. Onderdak en maaltijden zijn hoofdzakelijk sober en eenvoudig. Zo wordt er vaak met meerdere personen op een kamer of zaal geslapen. Toegang tot communicatiemiddelen (telefoon, internet) is beperkt. Verder zijn de middelen om medische zorg te verlenen gering. Er wordt van de vrijwilligers verwacht hier goed mee om te kunnen gaan.

Er zijn altijd risico’s verbonden aan het worden uitgezonden naar een noodgebied. Elke missie heeft daarom een eigen veiligheidsplan. Deze is afhankelijk van de situatie en kan dagelijks worden aangepast op basis van verzamelde inlichtingen. Indien noodzakelijk en na overleg met het hoofdkantoor in Kaufbeuren kan er besloten worden een missie stop te zetten of te verplaatsen.

In conflictsituaties is respect voor de grondbeginselen van neutraliteit en onpartijdigheid de beste veiligheidsgarantie. humedica streeft dit dan ook na. Het doel van humedica is het helpen van mensen in nood, ongeacht etniciteit, leeftijd, religie of politieke voorkeur.

Vereisten

De vereisten om deel te kunnen nemen aan een missie van humedica zijn de volgenden:

  • Een medische opleiding hebben afgerond
  • Sterke affiniteit hebben met de humanitaire hulpverlening
  • Beschikken over een sterke mate van flexibiliteit, aanpassings- en doorzettingsvermogen
  • Goed in teamverband kunnen werken, ook wanneer geen leidinggevende positie vervuld wordt
  • Goede kennis hebben van de Engelse taal. Kennis van andere vreemde talen is een pre
  • De doelstellingen en gedragscode van humedica onderschrijven
  • Een voorbereidingstraining hebben afgerond

Voorbereidingstraining

Om medische vrijwilligers ter dege voor te bereiden op de uitdagingen van het werk in het veld organiseren onze Duitse collega's van Humedica International elk jaar een aantal meerdaagse voorbereidingstrainingen.

Het aantal plaatsen voor de training is beperkt en gezien het grote aantal inschrijvingen wordt er op basis van het profiel van de vrijwilliger een selectie gemaakt. Op die manier kan Humedica die mensen selecteren die op dat moment het dringendst nodig zijn om de medische teams te versterken en is de vrijwilliger er zeker van dat zijn of haar expertise in de toekomst ingezet zal kunnen worden.

Een aanvraag doen tot inschrijving voor de voorbereidingstraining kunt u doen via de website van Humedica International.

 
 
Facebook