Humedica Belgie: Disclaimer

Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.humedica.be. Deze website wordt gecreëerd en beheerd door:

humedica belgium vzw
Panormalaan 64
3012 Wilsele.

Inhoud
humedica besteed veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op deze website. In het geval dat hyperlinks tot stand worden gebracht met andere websites is humedica belgium niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites. humedica belgium is niet verantwoordelijk voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door het gebruik van deze website of van de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie.

humedica belgium kan op om het even welk ogenblik verbeteringen en/of aanpassingen aanbrengen op deze website zonder de gebruikers van de website hiervan op de hoogte te hoeven brengen. humedica belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van deze website.

Cookies
Deze website maakt geen gebruik van zogenaamde 'cookies'. Een cookie is een klein tekstbestand dat doorgestuurd wordt en bewaard wordt op de harde schijf van uw computer.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan humedica belgium of rechthoudende derden.

Privacy
humedica belgium vzw zal persoonlijke gegevens die ze via de website ontvangt, beschermen en vertrouwelijk gebruiken. humedica belgium vzw zal uw gegevens niet verkopen, verhuren of ruilen met andere organisaties.

 
 
Facebook